Suomeksi På svenska In English

Turva Arvi

Ennakoi, tunnista ja toimi. Tavoitteena turvallinen työympäristö.

Turva Arvin palveluilla ja sovelluksilla kehitetään työpaikan avointa ja luottamuksellista työturvallisuuskulttuuria:

 • Riski Arvilla hallinnoidaan työpaikan vaarojen tunnistusta ja riskienarviointia. Sillä kerätään tietoja ja kirjataan toimenpiteitä työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä.
 • Turvallisuusilmoitus on väline työpaikan arkipäivän turvallisuushavainnointiin, ilmoittamiseen ja käsittelyyn.
 • Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen terveys- ja turvallisuusvaarojen tunnistukseen ja arviointiin.
 • Koulutus ja konsultointi opastaa ja neuvoo työturvallisuuden kehittämisessä ja Turva Arvi -sovellusten käytössä.

Ajankohtaista

Turva Arvi palvelun tulevat säännölliset huoltoikkunat ovat: 19.6, 17.7, 21.8, 18.9, 16.10, 20.11, 18.12 klo 17-08 jolloin palvelussa esiintyy käyttökatkoja.

Työturvallisuuslakiin 1.6.2023 voimaan tulleet muutokset (222/2023) tarkentavat työnantajan työsuojeluvelvoitteita. Turva Arvi -palvelussa nämä velvoitteet ovat huomioitu jo kattavasti. Palvelun ohjeistusta tarkennetaan myöhemmin muutosten osalta. Lisätietoja muutoksesta (pdf).

Turva Arvi -palvelu on siirtynyt Nomis Oy:lle 1.10.2020. Lisätietoja siirrosta tai käyttötukea antaa Nomis ServiceDesk, 010 7340 240 (Ma-Pe klo 9-16), servicedesk@nomis.fi.

Tunnistamisesta toimenpiteisiin

Riski Arvi on tarkoitettu yrityksen omatoimiseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin. Riski Arvilla arvioidaan työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskit ja laaditaan yhteenvetoraportteja arvioinnin tuloksista ja arvioinnin perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista.

Riskien arviointi perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.

Riski Arvi antaa

 • kokonaiskuvan työpaikan työsuojelun tilasta
 • tietoa työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen ja päivittämiseen
 • tietoa työopastuksen kohdentamiseen
 • tietoa työohjeiden laatimiseen.

Vaaratekijöiden tunnistus perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.

Riski Arvi -sovellus on osa Nomis Turva Arvi -palvelua ja sen voi tilata palvelun tuotesivuilta. Riski Arvin hinta määräytyy asiakasyrityksen käyttöoikeuksien lukumäärän perusteella hinnoiteltuun vuosimaksuun.

Havainnoista tekoihin

Turvallisuusilmoitus –työkalulla edistetään ja kannustetaan positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen sekä kerrytetään tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella. Ilmoitukset ja ideat tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen on mahdollisuus liittää myös valokuva. Ilmoitusten käsittelystä huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt.


Turvallisuusilmoitus –työkalu

 • antaa palautetta työstä ja työympäristöstä
 • pyrkii ennaltaehkäisemään riskikäyttäytymistä, virheitä ja väärinkäytöksiä
 • edistää ja kannustaa positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen
 • kerryttää tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella.

Turvallisuusilmoitussovellus on osa Nomis Turva Arvi -palvelua ja sen voi tilata palvelun tuotesivuilta. Sovelluksen vuosimaksu määräytyy asiakasyrityksen koon perusteella.

Työturvallisuus- ja työterveysriskien lähtötason kartoittaminen

Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin ja auttaa kartoittamaan työpaikan riskitilanteen lähtötason. Lähtötason kartoittamisella kerätty tieto antaa kokonaiskuvan työpaikan turvallisuustasosta ja lähtökohdat suunnitelmalliselle riskien arvioinnille ja tavoitteelliselle työsuojelutoiminnalle.

Tietoa Turva Arvi palvelusta

Käyttötuen yhteystiedot ja lisätietoja palvelusta.

Käyttötuki:
Nomis ServiceDesk
010 7340 240 (Ma-Pe klo 9-16)
servicedesk@nomis.fi.


Tutustu palveluihin ja tilaa Turva Arvi -palvelu, koulutusta ja konsultointia Nomis Oy tuotesivuilla.