Suomeksi På svenska In English
Riski Arvi
RiskiArvi
Käyttäjätunnus:
Salasana:
Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana? Ota yhteyttä yrityksesi Riski Arvi –pääkäyttäjään.

Tunnistamisesta toimenpiteisiin

Riski Arvi –työkalulla hallitaan yrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskejä tunnistamalla vaarat ja arvioimalla niiden riskit sekä kirjaamalla riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Riski Arvilla

 • tunnistetaan työssä esiintyvät vaarat ja haitat ja kuvataan niihin liittyvät vaaratilanteet
 • arvioidaan vaaratilanteiden riskitasot
 • kirjataan toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi
 • laaditaan yhteenvetoraportit arvioinneista.

Riskien arviointi tehdään ajallisen arviointikierroksen esim. vuoden puitteissa. Riski Arvissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia: pääkäyttäjä ja peruskäyttäjä. Pääkäyttäjä hallinnoi riskien arviointiprosessin toteutusta ja käyttäjähallintaa. Peruskäyttäjät määrittävät arviointikohteet ja kirjaavat arviointiprosessissa kerättävät tiedot.

Pääkäyttäjä

 • kirjaa yrityksen tiedot ja määrittelee osastorakenteen
 • lisää peruskäyttäjät ja määrittelee heidän käyttöoikeutensa
 • täydentää vaaratekijöiden tarkistuslistat, mikäli listojen täydentäminen oman yrityksen erityispiirteillä katsotaan tarpeelliseksi.

Pääkäyttäjä on arviointiprosessin hallinnoija esim. työsuojelupäällikkö tai muu vastuuhenkilö.

Peruskäyttäjät

 • määrittävät arviointikohteet
 • kirjaavat tunnistetut vaaratekijät tarkistuslistoihin
 • kirjaavat tunnistettuihin vaaratekijöihin liittyvät vaaratilanteet ja niiden riskitason
 • kirjaavat toimenpiteet vaaratilanteiden riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi.

Peruskäyttäjällä voi olla myös ainoastaan lukuoikeudet.

Raportointi

Riski Arvilla voidaan tulostaa arviointikierroksittain erilaisia yhteenvetoraportteja. Raportista riippuen voidaan valita koko yritystä, yhtä osastoa tai yksittäistä arviointikohdetta koskeva raportti.

Prosessikuvaaja

Lisätietoja ja tilaukset www.ttk.fi/riskiarvi Uusi ikkuna.