Suomeksi På svenska In English
Turvallisuusilmoitus
Turvallisuusilmoitus
Käyttäjätunnus:
Salasana:
Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana? Ota yhteyttä yrityksesi Turvallisuusilmoitus –pääkäyttäjään.

Havainnoista tekoihin

Turvallisuusilmoitus –sovelluksella kirjataan ja käsitellään työpaikan turvallisuushavaintoja.

Havainto voi olla ilmoitus vaaratilanteesta, turvallisuusaloite tai esimerkki hyvästä käytännöstä.

Ilmoituksen voi tehdä työpaikan oma henkilökunta ja käytännöstä sovittaessa myös yhteisellä työpaikalla ulkopuolisten työnantajien henkilökunta tai asiakkaat.

Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella, johon voi liittää ilmoitusta täydentävän valokuvan. Linkki ilmoituslomakkeeseen jaetaan työpaikan intranetissä tai toimitetaan ilmoittajille sähköpostilla. Tarvittaessa oheinen turvallisuusilmoituslomake (pdf) voidaan tulostaa.

Jos ilmoittaja antaa sähköpostiosoitteen, hän saa viestin ilmoituksen käsittelyn etenemisestä.

Ilmoitukset kerätään, käsitellään ja raportoidaan osastoittain tai muulla työpaikan rakenteeseen, toiminnan organisointiin tai linjajohtovastuuseen sopivalla tavalla.

Sovelluksen pääkäyttäjä kirjaa yrityksen tiedot ja osastorakenteen sekä hallinnoi ilmoitusten käsittelijöiden käyttöoikeuksia. Jos yrityksellä on käytössään Riski Arvi –sovellus, Turvallisuusilmoituksen ja Riski Arvin osastorakenne on yhteinen.

Ilmoittaja kirjaa

  • havaitut vaaratilanteet tai turvallisuuspuutteet
  • hyvät käytännöt
  • turvallisuusideat
  • ehdotukset turvallisuutta parantavista toimenpiteistä.

Käsittelijä

  • täydentää ilmoituksen luokittelun
  • kirjaa tarvittavat toimenpiteet
  • tulostaa yhteenvetoraportteja.

Esimiehet vastaavat turvallisuushavaintojen käsittelystä. Osaston esimies saa antamaansa sähköpostiin ilmoituksen uudesta hänen osastolleen kirjatusta turvallisuusilmoituksesta. Esimies saa lisäksi muistutuksen turvallisuusilmoituksen umpeutuvasta takarajasta. Mikäli ilmoituksen osastolla ei ole esimiestä, lähetetään ilmoitus organisaatiossa ylemmälle esimiehelle.

Käyttöoikeuksia voidaan rajata osastokohtaisesti lukemiseen ja raportointiin tai muokkaukseen ja raportointiin.

Ilmoituksia voidaan selata ja raportoida suodattamalla ilmoitukset osastoittain, tyypeittäin, käsittelyvaiheen tai käsittelyajankohdan mukaan.

Lisätietoja ja ohjeita

https://ttk.fi/turvallisuusilmoitus Uusi ikkuna.

https://www.turva-arvi.fi/Turvallisuusilmoitus/Ohjeet/Turvallisuusilmoitus lomake.pdf Uusi ikkuna.