Turva Arvi –ohjelmistopalvelun palvelukuvaus

Turva Arvi on verkossa toimiva palvelu, joka sisältää Riski Arvi ja Turvallisuusilmoitus -sovelluksen. Sovellukset tilataan erikseen sovellusvuokrauksena palvelua toimittavalta Työturvallisuuskeskukselta.

Riski Arvi on tarkoitettu yrityksen omatoimiseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin. Riski Arvilla arvioidaan työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskit ja laaditaan yhteenvetoraportteja arvioinnin tuloksista ja arvioinnin perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista. Riskien arviointi perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.

Riski Arvi antaa

Turvallisuusilmoitus –työkalulla edistetään ja kannustetaan positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen sekä kerrytetään tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella. Ilmoitukset ja ideat tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen on mahdollisuus liittää myös valokuva. Ilmoitusten käsittelystä huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt.

Turvallisuusilmoitus –työkalu

Palvelun käyttö, tietosisältö ja tietoturva

Yrityksen palveluun lisäämiä tietoja voidaan käyttää palvellun kehittämiseen ja niistä kerätään riskien arviointiin liittyvää yleistä tilastotietoa. Yritysten yksittäisiä tietoja ei käytetä tai jaeta sellaisenaan.

Henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin rekisteriselosteessa.

Turva Arvi –palveluun kuuluu tekninen käyttötuki.

Turva Arvi –palvelun käyttöön sovelletaan sen palveluehtoja.

Tämä palvelukuvaus korvaa aikaisemman Riski Arvi –ohjelmistopalvelun palvelukuvaukset (25.2.2013 ja 28.4.2014). Palvelun nimi on muuttunut ja palveluun on sisällytetty Turvallisuusilmoitusohjelmisto. Riski Arvin ohjelmiston palvelukuvaukseen ei ole tullut muutoksia. Tarkennettu palveluun tallennettavia henkilötietoja.